ortak sağlık ve güvenlik birimi, ortak sağlık birimi, işyeri güvenliği uzmanlığı, isg eğitimi, işyeri güvenliği uzmanı
İş güvenliği uzmanı
İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili bilgi vermek.
işyeri güvenliği, iş güvenliği kursu, ortak sağlık ve güvenlik birimi izmir, iş güvenliği kursları, iş güvenliği uzmanı izmir
İşyeri hekimi
İşyeri hekimi sağlanması
iş güvenliği eğitimleri, is sagligi guvenligi, işyeri güvenlik uzmanı, iş güvenliği risk analizi, işyeri hekimi
Risk analizi
Mesleki risk veya Tehlikeleri göz önünde bulundurarak davranmak.
risk analizi örneği, risk analizi örnekleri, isg eğitimleri, iş ve iş güvenliği, iş ve iş sağlığı güvenliği
Acil durum eylem planı
İşverenin acil durmlara ilişkin yükümlülüklerini kapsar.
isg güvenlik, işyeri risk analizi, iş güvenliği eğitimi, ortak sağlık güvenlik birimi, iş güvenliği uzmanlık eğitimi
iş güvenliği eğitimi
4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İSG kanunu gereğince alınması gereken eğitimi kapsar.
isg uzmanlık eğitimi, iş güvenliği kanunu, iş güvenliği uzmanı eğitimi izmir, risk analizi formu, işçi güvenliği uzmanı
Ağır ve tehlikeli işlerde çalışma raporu
6331 sayılı kanun gereğince işe giriş raporları yalnız yetkilendirilmiş OSGB'ler tarafından verilmektedir.
işyeri risk değerlendirme formu, iş güvenliği mevzuatı, iş güvenliği izmir, ortak sağlık güvenlik birimi izmir, iş güvenliği risk değerlendirmesi
Yıllık periyodik muayeneler
İşyerlerinde kullanılmakta olan tüm araç gereç ve ekipmanlardan kaynaklanabilecek istenmeyen olayların önüne geçebilmek, ileride ortaya çıkabilecek zararlardan kaçınmak , kullanılan ekipmanların ömrünü uzatmak ,uygun şatlarda çalışıp çalışmayacağını belirleme adına düzenli aralıklarla yapılan kontrol ve testler.
işyeri güvenliği eğitimi, iş sağlığı güvenliği uzmanı eğitimi, risk analizi nedir, işyeri sağlık ve güvenlik birimi, işyeri güvenliği kursu
Portör muayeneleri
Bir insan ya da hayvan bir mikroorganizmayı vücudunda taşıdığı ve başkalarına bulaştırdığı halde kendisinde hastalık belirtileri görülmez, bu kişilere portör denilir.
iş güvenliği eğitimi izmir, iş ve sağlık güvenliği, iş ve güvenlik uzmanı, işyeri hekimi çalışma saatleri, acil eylem planı
Temel Eğitimler
Alınması gereken temel eğitimleri kapsar.
Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması - Acil durum eylem planı - İş güvenliği eğitimleri - İş güvenliği uzmanı - Risk Analizi - İşyeri hekimi - İşe giriş raporu - Yıllık periyodik muayeneler - Portör muayeneleri - Temel eğitimler - Mobil sağlık hizmetleri -

Sağlığınız ve Güvenliğiniz Korumamız Altında…


          İzmir OSGB ,iş sağlığı ve güvenliği temelinde yer alan, işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı ve diğer sağlık personeli hizmetlerini sizlere kanunlar çerçevesinde sunmayı hedefleyen ,işverenler için çözüm ortağı bir ortak sağlık güvenlik birimidir. Amacımız, ülkemizde uygulanmaya konulan “İş Sağlığı ve Güvenliği” kanunu çerçevesinde bilgi ve deneyimlerimizi paylaşacağımız ulusal ve uluslararası firmalara hizmet etmektir.

          İş , işçi ve işverenler ile yürüteceğimiz çalışmalarımızda temel ilkemiz ; mevcut zorlu iş ortamının ve yasal risklerinin bilinciyle , müşterilerimizin iş yerlerinde oluşabilecek iş kazası ve meslek hastalığı riskinin en aza indirilmesi , iş gücü ve çalışma günü kayıplarının engellenmesi ve dolayısıyla iş yaşamında verimin arttırılmasını sağlamak olacaktır.

          Kurumumuz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlıdır.Verileriniz hızla ve titizlikle İSG-Katip sistemine kaydedilir ve bu şekilde ÇSGB'na girişiniz yapılmış olur.


risk değerlendirme başvuru formu izmir osgb Tehlike sınıfı belirleme izmir osgb Çalışma süresi hesaplama izmir osgb Yetki belgelerimiz

 • patlamadan korunma dokümanı hazırlanması

  Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması

  Ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda patlamadan korunma dokümanı işyerlerine uygun olarak hazırlanmaktadır.

 • acil durum eylem planı

  Acil durum eylem planı

  İşverenin acil durmlara ilişkin yükümlülüklerini kapsar.

 • iş güvenliği eğitimleri

  İş güvenliği eğitimleri

  4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İSG kanunu gereğince alınması gereken eğitimi kapsar.

 • izmir osgb İş Güvenliği Uzmanı

  İş güvenliği uzmanı

  İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili bilgi vermek.

 • izmir osgb Risk Analizi

  Risk Analizi

  Mesleki risk veya Tehlikeleri göz önünde bulundurarak davranmak.

 • izmir osgb İşyeri Hekimi

  İşyeri hekimi

  İşyeri hekimi sağlanması

 • İşe giriş raporu veren yetkili OSGB izmir osgb

  İşe giriş raporu

  6331 sayılı kanun gereğince işe giriş raporları yalnız yetkilendirilmiş OSGB'ler tarafından verilmektedir